©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2019-09-18

VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

enklast genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kronor.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.  ANTAL MEDLEMMAR   2016: 267 medlemmar

  2017: 296 medlemmar

Tryck F5 för att uppdatera aktuell sida

Strv 103 med minvält Strv 101  Centurion Mk10 Strv 103 med schaktblad Vinterövningen med MSS 2011

Broläggare 971

Arbete med IKV 91

Paradfilmer

Lite film från körning med strv 101R