© Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2021-03-11


VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

enklast genom att sätta in 50 kronor på Bg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kronor.

Ange namn och epost-adress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.


Tryck F5 för att uppdatera aktuell sida

Strv 103 med minvält Strv 101  Centurion Mk10 Strv 103 med schaktblad Vinterövningen med MSS 2011

Broläggare 971

Arbete med IKV 91

Ulf Alqvists foton från framryckning i ”Ingentingskogen”

Paradfilmer