©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2019-05-07

VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

enklast genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kronor.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.


Strv 103 med minvält Strv 101  Centurion Mk10 Strv 103 med schaktblad Vinterövningen med MSS 2011

Broläggare 971

Arbete med IKV 91

Ulf Alqvists foton från framryckning i ”Ingentingskogen”

Paradfilmer

Lite film från körning med strv 101R