©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2018-12-12

VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

enklast genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kronor.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.  ANTAL MEDLEMMAR   2016: 267 medlemmar

  2017: 296 medlemmar

Genom att bli medlem har du godkänt att vi lagrar persondata för att kunna hantera medlemsavgifter samt för att kunna göra utskick. Endast följande persondata lagras i föreningens gmail samt i Excel-lista hos kassören som för medlemsmatrikel:


Namn, Adress, Epost och där medlemmen angett telefonnummer även detta, sparas i föreningens Gmail


Medlemmarnas rättigheter:


 - Få tillgång till sina personuppgifter

 - Få felaktiga personuppgifter rättade

 - Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

 - lämna in klagomål till Datainspektionen.


Årligen i januari utgallras och raderas uppgifter för de medlemmar som inte betalar årsavgift. Ständiga medlemmar berörs ej av detta! Vill du att dina uppgifter ska raderas av någon annan orsak maila foreningenp5@gmail.com.


Medlemsregistret är endast åtkomligt för ordförande, kassör och sekreterare och finns ej tillgängligt offentligt och vi lämnar aldrig ut medlemsuppgifter till annan part.


På hemsidan kan det förekomma bilder med namn.


Om Du inte vill förekomma med namn eller i bild på hemsidan måste Du själv meddela detta till foreningenp5@gmail.com

GDPR