©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2018-01-16VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kr.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.


ANTAL MEDLEMMAR


 2016: 267 medlemmar

 2018: 296 medlemmar


     


Månad

Unika besökare

Totalt antal besök

Fysiska besökare vid föreningen

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt året

0

0

0

Besöksstatistik