©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2018-11-18
VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kr.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.


ANTAL MEDLEMMAR


 2016: 267 medlemmar

 2017: 296 medlemmar

 2018:


     Gå med i vår facebookgrupp: Föreningen P5
Senaste nytt


De tappra skruvarna hinner inte göra klart ett objekt förrän ett nytt kräver uppmärksamhet. Nu har vi fått en Stabsterrängbil 1313 som stått utanför regementsområdet och varit misshandlad av en del av ortens unga under

 alltför många år. Så nu är det två rejäla projekt i vår ”verkstad”, förutom 1313 även Ltgb 938.


Vi är en ideell förening som har som  målsättning att bevara det fordonsarv i form av stridsvagnar och pansarskyttefordon, övriga pansarfordon samt bandvagnar av olika slag som använts vid Norrbottens Pansarbataljon P5 (1.- och 2. Strvbat ÖN).i Boden. Dessutom bevarar vi andra fordon som har tjänstgjort inom Milo ÖN. Samtliga fordon är körbara. Syftet med denna hemsida är att informera våra medlemmar samt presentera föreningen så att besökare väljer att stödja vår verksamhet  med besök och medlemsskap men även gåvor/sponsring mottages tacksamt.