©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2016-11-28

VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

enklast genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kronor.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda på här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.


ANTAL MEDLEMMAR


 2015: 255 medlemmar

     Under året 15 nyaFör närvarande genomförs

endast bokade visningar, men kom gärna på besök någon tisdagskväll och lägg handen på ditt favoritfordon. Det finns ca 40 att välja mellan!
Vår facebooksida : Föreningenp5
Senaste nytt

 

 Försvarsmuseum Boden bjuder medlemmar i kamratföreningarna på glögg den 5/12 kl 1800.


Vi uppmanar de som betalt avgift för ett år att fortsätta betala avgiften eller lösa ständigt medlemsskap för 300 kr.


Vi är en ideell förening som har som  målsättning att bevara det fordonsarv i form av stridsvagnar och pansarskyttefordon, övriga pansarfordon samt bandvagnar av olika slag som använts vid Norrbottens Pansarbataljon P5 (1.- och 2. Strvbat ÖN).i Boden. Dessutom bevarar vi andra fordon som har tjänstgjort inom Milo ÖN. Samtliga fordon är körbara. Syftet med denna hemsida är att informera våra medlemmar samt presentera föreningen så att besökare väljer att stödja vår verksamhet  med besök och medlemsskap men även gåvor/sponsring mottages tacksamt.

Boden 6 juni 2016

Kommer den att starta igen?