©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2018-09-08



VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källa



BLI MEDLEM

genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kr.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.


ANTAL MEDLEMMAR


 2016: 267 medlemmar

 2017: 296 medlemmar

 2018:


     



Gå med i vår facebookgrupp: Föreningen P5




Senaste nytt

Så var garnisonens dag slut!    

 Det var länge sedan vi såg så många besökare vid I19.

Tacka värnplikten för det.

Hundratals som var intresserade av våra rariteter och köpte våra profilprylar. Vi fick dessutom sex nya medlemmar.

Tack till alla som ställde upp som förare mm.

För bilder/filmer se vår facebookgrupp och Norrbottens regemente - I19








Vi är en ideell förening som har som  målsättning att bevara det fordonsarv i form av stridsvagnar och pansarskyttefordon, övriga pansarfordon samt bandvagnar av olika slag som använts vid Norrbottens Pansarbataljon P5 (1.- och 2. Strvbat ÖN).i Boden. Dessutom bevarar vi andra fordon som har tjänstgjort inom Milo ÖN. Samtliga fordon är körbara. Syftet med denna hemsida är att informera våra medlemmar samt presentera föreningen så att besökare väljer att stödja vår verksamhet  med besök och medlemsskap men även gåvor/sponsring mottages tacksamt.