©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2019-04-10

VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

enklast genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kronor.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.  ANTAL MEDLEMMAR   2016: 267 medlemmar

  2017: 296 medlemmar


För närvarande genomförs

endast bokade visningar, men kom gärna på besök någon tisdagskväll  kl 1800 och lägg handen på ditt favoritfordon. Det finns ca 40 att välja mellan!
Vår facebooksida : Föreningen p5
Senaste nytt

 

Årsmötet genomfört enl plan. Ett par ny styrelseledamöter invaldes.

Styrelsen beviljades ansvarfrihet!


 Hjälp oss att hålla maillistan uppdaterad. Skicka ett mail till foreningenp5@gmail.com
Vi är en ideell förening som har som  målsättning att bevara det fordonsarv i form av stridsvagnar och pansarskyttefordon, övriga pansarfordon samt bandvagnar av olika slag som använts vid Norrbottens Pansarbataljon P5 (1.- och 2. Strvbat ÖN).i Boden. Dessutom bevarar vi andra fordon som har tjänstgjort inom Milo ÖN. Samtliga fordon är körbara. Syftet med denna hemsida är att informera våra medlemmar samt presentera föreningen så att besökare väljer att stödja vår verksamhet  med besök och medlemsskap men även gåvor/sponsring mottages tacksamt.


Länk till vår GDPR-policy